Страници

Der Lendwirbel, Graz


Lendwirbel е фестивал, по- скоро движение, основано на база креативността на хората. Основната цел е да мотивира хората да използват публичното пространство заедно, като се проявява чрез различни формати: изкуство, социални дейности, културни прояви, музика и др.

http://lendwirbel.at/1 коментар: