Страници

Разкажи ми приказка: Сплит


Преди много години( в 244г), в Далмация, в близост до Салона(днешният Солин), в обикновено илирийско семейство се ражда момче на име Диокъл. Израствайки то променило хода на историята си и от обикновено момче се превърнало в император.
По време на военната си кариера в армията Диокъл изкачил няколко нива, като се издигнал до командир на личната гвардия на император Карус. След смъртта на Карус, синът му Нумериан заема позициите му, но в поход към Мала Азия се разболява от очна болест и е намерен мъртъв, затворен в каляска с придружителя си – Апер. Диокъл обвинил Апер за смъртта на Нумериан и собственоръчно го убил.
В края на 284 г. Диокъл е признат за император на източните легиони, а по-късно при сблъсък при р. Морава с брата на Нумериан – Карин, той побеждава и придобива владетелство на западните легиони като става господар на цялата империя, известен с името Диоклециан.
Управлението му било успешно, Диоклециан бил неуморен воин и практичен политик. Известен е и с въвеждането на системата тетрархия („четиривластие“), при която двама старши императори (августи) и двама подимператори (цезари) управляват сътветно по една част на империята, но законите задължително се издават от името на целия колегиум. Заедно с Максимиан били на чело на империята 20 години, като оттегляйки се отстъпили властта на Галерий и Констанций. Именно оттеглянето на Диоклециан от властта положило основите на днешният град Сплит.