Страници

Сътрудничество и колаборация

Авторът на My candy kitchen НЕ приема покани за сътрудничество, реклами и колаборации.
Благодаря за интереса и вниманието, но за да Ви спестя излишна кореспонденция, Ви моля да не ми изпращате предложения за такива.
Благодаря за разбирането!