Гърция

Тук са събрани пътеписите ми за Гърция. В някои от тях има информация за пътуване, храна и др. към съответните дати.
Сайтове с полезна информация:
Цени на пътни такси и винетки в Гърция: Vinetki. eu
        Нашето гръцко приключение/ Kavala